Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/lsw_data_ws_dro/vanesch/www.leevboerderijheterfdeel.nl/www/cmsPrivate/core/Vendors/Smarty/Smarty.class.php on line 742

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /usr/home/lsw_data_ws_dro/vanesch/www.leevboerderijheterfdeel.nl/www/cmsPrivate/core/Vendors/Smarty/sysplugins/smarty_internal_compilebase.php on line 52
 stichting Het Erfdeel - Leevboerderij Het Erfdeel

stichting Het Erfdeel

Het Erfdeel wil vanuit diaconaal perspectief onvoorwaardelijk hulp bieden aan kwetsbare jongeren (18-26 jaar oud) Deze jongeren hebben te maken met problemen op het gebied van identiteit en eenzaamheid, of een instabiele thuissituatie. Zij verdienen een kans om hun leven op de rails te zetten. De hulp voor deze jongeren is schaars in Nederland.

Waar nodig schakelen we professionele hulpverlening in bij specifieke zorgvragen of op juridisch gebied. Jongeren die psychotherapeutische hulp hebben of dat nodig hebben, kunnen wel bij Het Erfdeel terecht voor de woon- en begeleidingsfunctie, maar zullen de genoemde  behandeling ‘ambulant’ volgen / blijven volgen. De vakterm die bij ons werk hoort is ‘maatschappelijke opvang’.

Wilt u meer weten over Stichting Het Erfdeel? Klik dan door op onderstaande pagina's:

 
Klachtenregeling
 

Wij doen er uiteraard alles aan om alle gasten de beste zorg en begeleiding te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent en een klacht wilt indienen. Wij hopen dan dat je contact met ons opneemt zodat alles snel opgehelderd kan worden. Kom je er samen met je begeleider niet uit en wilt je ondanks alle inspanningen toch een officiële klacht indienen dan kun je daarvoor terecht bij Klachtenportaal Zorg.

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
E-mail: info@klachtenportaalzorg.nl

Privacy

Niemand ontkomt er meer aan, en ongetwijfeld weet iedereen er al van, maar ook Stichting Leevboerderij het Erfdeel moet er aan geloven: Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Algemene Verordening Persoonsgegevens, kortweg de AVG. Voor alle EU-inwoners geldt dezelfde bescherming van persoonsgegevens ongeacht waar hun gegevens zijn opgeslagen in Europa of buiten Europa.

De AVG gaat strenger om met privacy dan de verschillende nationale wetten op dat terrein. Ook als stichting hebben we te maken met privacy gevoelige informatie en zijn we verplicht om de informatiebeveiliging en privacy te regelen. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving.

Als Stichting willen wij natuurlijk zoveel mogelijk aan de wet voldoen, daarom: heeft een afgevaardigde van ons bestuur een informatiebijeenkomst ‘Is uw stichting AVG-proof’ bijgewoond, georganiseerd door zorgcollectief Altena. In deze bijeenkomst is een eenvoudig stappenplan gepresenteerd. Met dit stappenplan kan elke stichting aan de slag om de nieuwe AVG wetgeving te implementeren.

In de komende periode zal het bestuur verdere stappen uitschrijven en ondernemen, waarbij alle betrokkenen, zoals gasten, vrijwilligers nader worden geïnformeerd met betrekking tot deze nieuwe wetgeving.

ANBI-gegevens

Stichting Het Erfdeel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van stichting Het Erfdeel, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

De naam van de instelling:

Stichting Het Erfdeel-Zorg en begeleiding

Het RSIN/fiscaal nummer:

850688450

De contactgegevens:

Adres: Werkensedijk 45, 4251 PR Werkendam
Telefoonnummer: 0183 - 51 06 58
E-mailadres: info@leevboerderijheterfdeel.nl

De doelstelling:

Jongvolwassenen, die niet (meer) thuis kunnen wonen, begeleiden naar zelfstandigheid.

Het beleidsplan:

Klik hier voor het beleidsplan 2014.

De namen van de bestuurders en de bestuurssamenstelling:

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Geert van Wijk (penningmeester)
Jacqueline Visser (zorg)
Colinda van den Tol (secretaris)

Daarnaast is er een raad van toezicht bestaande uit:

Leo Voorwinden
Leendert-Jan Visser

Het beloningsbeleid:

Stichting Het Erfdeel-Zorg en Begeleiding heeft één persoon op parttime basis in loondienst (20 uur per week). Dit betreft één van de echtgenoten van het zorgechtpaar dat 24 uur per dag ter beschikking staat van de 8 gasten waaraan de Stichting maatschappelijke opvang en begeleiding biedt. Het toegekende salaris is gebaseerd op het wettelijk minimum en is inclusief vakantiegeld en afdracht pensioenpremie (2/3 Stichting en 1/3 Werknemer). Het overeengekomen salaris is conform de geldende regels van de cao van Zorg en Welzijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in een wederzijds overeengekomen en getekend arbeidsovereenkomst. Daarnaast verschaft de Stichting haar zorgechtpaar kost en inwoning in een deel van de Leevboerderij.

Het bestuur en de Raad van Toezicht werkt geheel vrijwillig en zonder bezoldiging voor de Stichting. Ook alle andere vrijwilligers, ruim 30 in getal, ontvangen geen beloning voor hun inzet en inspanning voor de Stichting.

Financiële verantwoording en een verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Klik hier voor het jaarverslag 2012.

Klik hier voor het jaarverslag 2013.

Klik hier voor het jaarverslag 2014.

Klik hier voor het jaarverslag Stichting Het Erfdeel 2014.

Klik hier voor het jaarverslag Raad van Toezicht 2014.

Klik hier voor het jaarverslag 2015.

Klik hier voor het jaarverslag Stichting Het Erfdeel 2015.

Klik hier voor het jaarverslag Raad van Toezicht 2015.

Klik hier voor het jaarverslag 2016.

Klik hier voor het jaarverslag 2017.

Klik hier voor het jaarverslag 2018.

Klik hier voor het jaarverslag 2019.

AWBZ

Medio 2013 heeft Stichting Het Erfdeel-Zorg en Begeleiding de AWBZ-erkenning ontvangen. In het kader hiervan zijn wij momenteel bezig met de implementatie van de HKZ normen.

Jaarverslag Stichting Het Erfdeel - Wonen

Klik hier voor het pro forma jaarverslag 2013.

Klik hier voor het jaarverslag 2014.

Klik hier voor het jaarverslag 2015.

Klik hier voor het jaarverslag 2016.

Klik hier voor het jaarverslag 2017.

Klik hier voor het jaarverslag 2018.

Klik hier voor het jaarverslag 2019.

Copyright © 2012 Leevboerderij Het Erfdeel - Realisatie KM Design
Javascript is uitgeschakeld in uw browser, sommige onderdelen werken mogelijk niet naar behoren.