Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/lsw_data_ws_dro/vanesch/www.leevboerderijheterfdeel.nl/www/cmsPrivate/core/Vendors/Smarty/Smarty.class.php on line 742

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /usr/home/lsw_data_ws_dro/vanesch/www.leevboerderijheterfdeel.nl/www/cmsPrivate/core/Vendors/Smarty/sysplugins/smarty_internal_compilebase.php on line 52
 missie en visie - Leevboerderij Het Erfdeel

missie en visie

Missie:

Stichting Het Erfdeel ziet het als haar missie om vanuit haar Christelijk diaconale perspectief onvoorwaardelijk hulp te bieden aan kwetsbare mensen.

Binnen de grenzen van het haalbare en/of wenselijke wil de stichting open staan voor iedereen. Ongeacht identiteit en nationaliteit.

Hulp aanbieden: het beschikbaar stellen van faciliteiten en diensten om  personen in maatschappelijke of psychische nood te ondersteunen.

Hulp verlenen: het bieden van psychosociale en/of pastorale begeleiding voor personen die om wat voor reden afstand nemen van hun woon/werk situatie.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

  • Christelijke leefgemeenschap waarbij personen inwonen bij een beheerechtpaar
  • Individuele begeleiding (mentorschap) en evt. leiden naar professionele hulpverlening.
  • Een beperkt dagprogramma
  • Advies m.b.t. nazorg

Naast bovengenoemde doelstelling wil de stichting cohesie bewerkstelligen binnen onze regio en achterban. Hiervoor werkt de stichting met kerkelijke vrijwilligers.

Als grondslag wil de stichting zich baseren op Gods onfeilbare Woord en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften.  Vanuit Zijn liefdesgebod in de Bijbel voelen we ons gedreven om in afhankelijkheid en navolging van Christus ons in te zetten voor onze naaste en hen bij te staan tot eer van God. Onze intentie en handelen ligt ten diepste in ‘God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf’

Visie:

We willen als mens naast de ander staan. Op basis van gelijkwaardigheid proberen we hulp te bieden en vertrouwen op te bouwen met onze gasten. Met onze hulp willen we verder afglijden voorkomen en de huidige leefsituatie stabiliseren en/of verbeteren. Daarom stimuleren en motiveren we onze gasten om hen op eigen niveau een zelfstandige plaats in de maatschappij in te nemen. Stichting het Erfdeel streeft ernaar om mensen niet afhankelijk te maken van hulpverlening en wil uitstroom naar een regulier leven zo veel mogelijk bevorderen. 

Copyright © 2012 Leevboerderij Het Erfdeel - Realisatie KM Design
Javascript is uitgeschakeld in uw browser, sommige onderdelen werken mogelijk niet naar behoren.